Aktualności

 • Betonowa Posadzka Dekoracyjna W Ogrodowej Altanie. Do Barwienia Betonowej Posadzki Oraz Części Cegieł Użyte Zostały Barwniki Polimerowe Rembrandt Z Zabezpieczeniem Polimerowy Clear A Thane.

  Betonowa posadzka dekoracyjna w altanie ogrodowej

  Altana ogrodowa to świetne miejsce do spotkań i wypoczynku niezależnie od pogody. Często jest tak, że proces budowy trwa nawet kilka lat, ale w końcu przychodzi czas na jego zakończenie. Tak wyglądał stan surowy altany przed pracami wykończeniowymi.

  Inwestor zdecydował się na wykonanie bez-spoinowej, dekoracyjnej posadzki betonowej z użyciem barwników polimerowych. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni posadzki betonowej stworzył barwne tło pod wykonanie barwienia, nadającego ostateczny wygląd i kolor betonowej posadzki w altanie.

  Końcowym etapem prac było nałożenie drugiej warstwy barwnika polimerowego oraz zabezpieczenie barwionej powierzchni posadzki sealerem polimerowym, uszczelniającym i nadającym odporność użytkową powierzchni posadzki. Barwniki polimerowe wykorzystane zostały również do zabarwienia części cegieł pobrudzonych cementową zaprawą i białych pustaków, które użyto do postawienia ścianki.

  Po zakończeniu prac posadzkowych pozostało tylko wyposażenie altany ogrodowej w niezbędne do jej użytkowania umeblowanie.

  Inwestorowi życzymy wielu miłych chwil spędzonych w altanie z rodziną i przyjaciółmi, przy okazji dziękując za zakup produktów z naszej oferty posadzkowej oraz przysłanie nam relacji zdjęciowej z kolejnych etapów wykończenia altany.

 • Metaliczna Posadzka Na Wylewce Cementowej. Barwniki Polimerowe Rembrandt Z Dodatkiem Metalicznym Epoksyd SS 3800 Wosk Easy Shine. Wykonawca Firma ARPAL Tel 727556607 E Mail A.palica@arpal.net .pl .

  Metaliczna posadzka.

  Takiej realizacji posadzki o metalicznym wyglądzie podjął się kolega Artur z naszego Teamu Posadzkowego, właściciel firmy ARPAL tel. 727556607 , email a.palica@arpal.net.pl
  Pierwszy etap prac obejmował usunięcie istniejącej nawierzchni oraz oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wylewkę cementową.

   

  Następny etap prac obejmował wykonanie wylewki cementowej, odpowiednie jej przygotowanie i wykonanie barwienia wylewki stanowiącej tło do dalszej dekoracji powierzchni posadzki.

  Ostatnim etapem było wykonanie barwnej aplikacji barwnikami polimerowymi z dodatkiem metalicznym, zabezpieczenie posadzki epoksydem i stworzenie tzw. powierzchni ścieralnej, przenoszącej obciążenia użytkowe i chroniącej posadzkę przed zabrudzeniami z wosku polimerowego .
  W efekcie powstała unikatowa posadzka metaliczna o niespotykanym wyglądzie, na której metalicznych fragmentach odbijają się miejscowo kolory otoczenia sypialni.

  Dziękujemy koledze Arturowi za udostępnienie relacji zdjęciowej i życzymy dalszych sukcesów w tworzeniu niepowtarzalnych realizacji posadzek dekoracyjnych.

 • Głowne

  Wymyśl swoją posadzkę.

  Zgodnie z programem, rozpoczęliśmy od powitania uczestników i prezentacji produktów z naszej oferty posadzkowej amerykańskiego producenta Kemiko.

  1

  2

  Przed częścią praktycznego pokazu omówione zostały tzw. posadzki 3 D oraz ich rodzaje i właściwości.
  W nawiązaniu do tego działu posadzek dekoracyjnych podczas prezentacji została wykonana przykładowa foto posadzka osadzona w żywicach.

  3

  Praktyczna prezentacja stosowania produktów posadzkowych, po omówieniu właściwości i sposobu przygotowania powierzchni, rozpoczęta została od pokazu możliwości stosowania polimerowo cementowej mikro powłoki.

  4

  W efekcie prezentacji powstał dwubarwny efekt betonu dekoracyjnego.

  beton dekoracyjny 5

  Podczas prezentacji barwników reaktywnych powstały dwie aplikacje z tych samych kolorów barwnika nałożonego na odpowiednio przygotowaną polimerowo cementową mikro powłokę.

  6

  Jedna wykonana została z efektem rdzy, druga zaś z dekoracyjnym, bezkierunkowym efektem. Czym się różnią można obejrzeć na zdjęciach.

  Jak widać użycie tych samych kolorów barwników ale nałożonych w inny sposób dają zgoła inny efekt dekoracyjny.
  Najwięcej efektów dekoracyjnych na posadzkach, można jednak uzyskać z barwników polimerowych. Taka mnogość kolorów i technik dekoracyjnych pozwala tworzyć każdą wymyśloną posadzkę, odpowiednio pasującą do potrzeb projektu.

  Ciekawostką prezentacji stały się efekty dekoracyjne barwników polimerowych z różnego rodzajami dodatkami.

  9

  Podczas prezentacji powstały dwie aplikacje, jedna z złotymi dodatkami, druga ze srebrnymi.

  Na zakończenie prezentacji zostały omówione rodzaje i odpowiedni dobór zabezpieczeń posadzek dekoracyjnych
  Szczególna uwaga zwrócona została na woski polimerowe, które stanowią tzw. powierzchnię ścieralną posadzki.

  Kolejną część naszego spotkania przenieśliśmy na przygotowane stanowiska do prób wykorzystania efektów i technik dekoracyjnych. Prowadzący, jak dyrygent na stanowisku, udzielał rad i wskazówek dotyczących wykonania efektów , które wcześniej prezentował.

  12

  Uczestnicy przelewali barwnymi polimerami swoje wizje efektów, które chcieli uzyskać stosując prezentowane techniki dekoracyjne z zastosowaniem prostych narzędzi. Oto foto relacja z realizacji ich wizji .

  W efekcie powstały niepowtarzalne autorskie prace. Oto niektóre z nich.

  Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w naszym spotkaniu i cieszymy się z nowego grona kolegów, fachowców od dekoracji posadzek betonowych, którzy powiększyli krąg naszego Teamu posadzkowego .
  Życzymy uczestnikom powodzenia w realizacjach, pozostając jednocześnie do ich dyspozycji w zakresie wsparcia technicznego podczas realizacji posadzek powstałych w wyobraźni ich twórców.

 • Received 4348661370959591

  Wspieramy koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”.

  Początki tego koncertu były bardzo skromne, ale dzisiaj jest to już wydarzenie artystyczne emitowane przez media na całym świecie z czego bardzo się cieszymy, gdyż mamy w tym również swój skromny udział. To wielkie przeżycie duchowe dla tysięcy jego uczestników, więc w tym roku po raz kolejny wspieramy organizatorów koncertu JSJD.
 • Zd.photo

  Betonowe posadzki -techniki dekoracyjne.

  Mity i prawdy o posadzkach 3 D.

  Mamy przyjemność zaprezentować nową grupę uczestników, którzy po tegorocznym listopadowym szkoleniu stali się nowymi członkami naszego Teamu posadzkowego.

  1

  Nasze spotkanie z uczestnikami szkolenia,zaczęło się tradycyjnie od prezentacji teoretycznej i praktycznej technik dekoracyjnych i produktów stosowanych na betonowe posadzki dekoracyjne.

  Z uwagi na duże zainteresowanie, szerzej omówiony został temat posadzek 3 D. Jest wiele grafik komputerowych prezentujących obrazy na posadzkach. Nie są to jednak rzeczywiste realizacje. Te z kolei, nie są tak skomplikowane, jak niektórzy to sugerują. Myślę, że uczestnicy zrozumieli istotę tego tematu i  teraz w praktyczny sposób będą mogli przystąpić do tworzenia posadzek dekoracyjnych, 3 D, drukowanych czy artystycznych.

  Niemalże równie dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja polimerowo cementowej mikro powłoki  , która jako nakładka na betonowe powierzchnie wzmacnia je i dekoruje. To coraz częściej stosowany produkt na bezspoinowe posadzki betonowe o niższej niż przemysłowa wytrzymałości a przy tym coraz częściej stosowany przez projektantów.

  Jak zwykle dla tych, którzy chcieli praktycznie wykorzystać poznane techniki tworzenia efektów dekoracyjnych barwnikami polimerowymi  przygotowane zostały specjalne stanowiska z płytami, narzędziami i barwnikami.

  W efekcie powstawały unikatowe prace, które prezentujemy poniżej :

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom , którzy zarówno z Polski jak i z innych krajów, w których pracują, zdecydowali się do nas przyjechać i uczestniczyć w przygotowanym szkoleniu.
  Mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy  oczekiwań, a nabyta wiedza pozwoli na tworzenie efektownych posadzek dekoracyjnych. Życzymy wszystkim uczestnikom jak największej liczby klientów zainteresowanych tą formą wykończenia wnętrza.

 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA.

   

  INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   

  Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

   

  OGÓLNE REGULACJE

  PPUH AREL s.c. Halina Hader, Jerzy Hader z siedzibą w Rzeszowie posiada Państwa dane osobowe (Dane), które zostały pozyskane w związku jednym lub kilkoma z poniższych działań:
  1. W
  celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (np. realizacja zamówienia za pośrednictwem aplikacji internetowym);

  2. W celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. wystawienie faktury dokumentującej zakup, innych dokumentów handlowych lub wyjaśnienia w zakresie rozliczeń) ;
  3. N
  a podstawie zgody lub wyrażenia zainteresowania określonym działaniem (np. otrzymanie newslettera, oferty handlowej, materiałów reklamowych i próbek produktów, umieszczenie danych na mapie wykonawców na stronie internetowej, umieszczenie danych w opisie prezentowanych aplikacji zamieszczonych na stronie internetowej);

  4. W celu organizacji wydarzeń o charakterze marketingowym ( np. szkolenie techniczne, prezentacja produktów handlowych);

  5. W celu organizacji dostawy zakupionego towaru ( np. wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej);

  6. W celu udzielania wsparcia technicznego (np. wysyłka instrukcji, dokumentacji technicznej lub realizacja reklamacji).

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie działań, o których mowa w pkt. 1 – 6
  w celach niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez PPUH AREL s.c., a także przetwarzania i przechowywania dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,w tym także dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych.

  Ponadto PPUH AREL s.c. może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach dodatkowych, które nie są ściśle związane z działaniami opisanymi w pkt. 1 – 6 powyżej:
  1. Przekazywanie informacji w postaci zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newslettery).
  2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem PPUH AREL s.c.
  3. Przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez PPUH AREL s.c.

  Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych w związku z działaniami dodatkowymi opisanymi w pkt. 1 – 3 powyżej, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona.
  Zgoda, której Państwo udzielają na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, jest dobrowolna
  i swobodna.

  Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w opisanych wyżej celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości PPUH AREL s.c. odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w celach dodatkowych,będzie przyjmowana wykładnia rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane.

  Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia,
  a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność
  z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją.

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

  CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH.

  1. W zakresie działań opisanych w pkt. 1 i 2 Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania umowy, a także po ustaniu jej bytu prawnego przez czas nie dłuższy niż 10 lat od ustania umowy, a jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Państwa inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to okres 10 lat biegnie od dnia zakończenia tych czynności.

  2. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 3, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania właściwego oświadczenia, a także po ustaniu jego obowiązywania przez czas nie dłuższy niż 8 lat od jego ustania, a jeżeli właściwe oświadczenie miało charakter bezterminowy, to okres 8 lat rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym według najlepszej wiedzy i staranności PPUH AREL s.c. ustała podstawa i uzasadnienie jego złożenia.

  3. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 4,5,6 Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres trwania właściwego postępowania, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 8 lat.

  MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH.

  Państwa Dane, których PPUH AREL s.c. jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej siedzibie, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.

  Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

  Administratorem Danych jest PPUH AREL s.c. Halina Hader, Jerzy Hader, z siedzibą w 35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 4b, NIP 813-10-28-983 , REGON 690370811

  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. W takim przypadku dane osobowe mogą być przekazywane:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

  WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH.

  Bedziemy stosować różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:

  • ochronę przed dostępem nieautoryzowanym
  • ochronę przed utratą danych

  1. Środki ochrony przed utratą danych (np.regularne kopie bezpieczeństwa).

  2. Środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru.

  3. Środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring).

  4. Środki organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)

   

 • Kwiaty Na Betonie Tyt.

  Kwiaty na betonie.

  Barwniki polimerowe  w dłoniach artysty zmieniają wygląd betonu w fantazyjny świat wzorów i kolorów.

  Read More
 • Uczest.szkol . Zdj.grupowe

  3 D w dekoracji posadzek.

  Nasz Team Posadzkowy poszerzył się o nowych kolegów, którzy na marcowym szkoleniu zapoznawali się z możliwościami tworzenia posadzek dekoracyjnych przy użyciu produktów z naszej oferty posadzkowej.

  szkol. cz.teoret.

   

  Tradycyjnie już od kilku lat, największe zainteresowanie wzbudzają posadzki 3 D, dlatego też przygotowaliśmy sporo informacji o tym systemie.

   

   

   

  szkol.teoret. posadzki 3d

   

  Bardzo cieszy nas fakt, że podczas prelekcji otrzymywaliśmy akceptacje potwierdzającą ważność przestrzegania zasad podczas pracy z betonami i przygotowaniem podłoża pod dekoracyjne posadzki żywiczne.

   

   

  cz.prakt. przygot.podloza

   

  Okazuje się, że uczestnicy dobrze wyselekcjonowali poziom naszego szkolenia, choć nawet u tych bardziej doświadczonych i pracujących już w branży widzieliśmy, że poprzez uczestnictwo poszerzyły się ich horyzonty zawodowe i rozwiązania, które mogą zaproponować projektantom i inwestorom.

   

   

  szkol.warsztat1

   

  Jak zwykle, po prezentacji produktów i ich wykorzystaniu do tworzenia efektów dekoracyjnych przy użyciu prostych narzędzi oraz przerwie obiadowej, mieliśmy czas do wykorzystania tej wiedzy przy użyciu barwników polimerowych.

   

   

  W efekcie poznawania barwników polimerowych oraz stosowania do nich różnego rodzaju dodatków, powstały prace z efektami futurystycznymi, dekoracyjnymi, florystycznymi .

  warsztat2

  warszt3 warszt4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Podczas prezentacji powstały prace mające na celu inspirację uczestników do tworzenia własnych wzorów i efektów.

  Prezentacja barwników reaktywnych odbyła się na przygotowanym wcześniej podkładzie z nowej mikro powłoki polimerowo-cementowej . Efekt na próbce powstał po neutralizacji.
  Z uwagi na to, że po barwieniu i neutralizacji mamy w dalszym ciągu surową i poddatną na zabrudzenia powierzchnię, wymagane jest jej zabezpieczenie.

  plaeta

  W zakresie foto posadzek, czy posadzek 3 D przygotowaliśmy również reprezentatywną próbkę, której efekt przedstawiamy poniżej.

  fototap1

  Firmy, które chciały podać swoje dane teleadresowe, zostały umieszczone w miejscu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na mapce wykonawców umieszczonej na naszej stronie internetowej.

  Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjazd, nieraz z odległych miejsc oraz wzajemne dzielenie się z nami, ale też między sobą swoimi doświadczeniami zawodowymi.

  Jak zwykle, pozostajemy do waszej dyspozycji w zakresie wsparcia technicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba przy realizacjach, których jak najwięcej Wam życzymy.

 • WP 20171125 14 57 01 Pro

  Żywiczne posadzki 3D – szkolenie.

  Dekoracyjne posadzki betonowe są znane i wykorzystywane w aranżacji wnętrz. Ich wykonanie daje efekt w postaci unikalnej , barwnej podłogi.
  Także w tej dziedzinie dekoracji wnętrz pojawiają się nowe techniki.
  Coraz częściej wykorzystane są nowoczesne technologie i materiały. Takie właśnie możliwości wykorzystania materiałów do dekoracji i zabezpieczania powierzchni betonu pokazujemy na organizowanych szkoleniach.

  jesienna edycja szkolenia

   

   

   

   

   

  Na szkoleniach prezentujemy produkty z naszej oferty handlowej. To nowoczesne i eko-przyjazne barwniki do dekoracji powierzchni betonu i szeroki wybór produktów do zabezpieczania – impregnaty, polimerowe uszczelnienia i woski oraz szybkoschnące żywice epoksydowe, poliuretanowe czy najbardziej nowoczesne ,ultra szybko schnące żywice poliaspartyczne.

  część teoret. szkolenia

   

   

   

   

   

  Zastosowanie polimerowych pigmentów umożliwia uzyskanie pięknego koloru podłoża. To sposób na loftową posadzkę w modnym szarym kolorze, ale i każdego innego spośród 15 kolorów barwników polimerowych i 10 kolorów barwników kwasowych. W obu przypadkach pokazywane są zalety takiej dekoracji tj. proste narzędzia i nieskomplikowane techniki, dające nieograniczone efekty dekoracyjne.

  polimerowe barwniki Rambrandt

   

   

   

   

   

  Brokaty, metaliczny połysk lub lśniące dodatki na posadzce to coś ,co zdecydowanie przyciąga wzrok i ożywia wnętrze. Kolory i lśniące dodatki cieszą się od kilku sezonów zainteresowaniem klientów. Złoty połysk zmienia wnętrze i w połączeniu np. z bielą dodaje aranżacji wrażenie lekkości,a w duecie z czernią  nieco tajemniczości.

  brokatowy dodatek do barwników polimerowych

   

   

   

   

   

  Powierzchniowe barwienie betonu to często stosowana technika dekoracji. Użycie mikro wylewki cementowo-polimerowej pozwala na wzmocnienie powierzchni starego , użytkowanego betonu lub nowego, o gorszej jakości. Taką powierzchnię można przygotować do użytkowania tj. dekrować i zabezpieczać.

  mikro powłoka cementowa

   

   

   

   

   

  Taki nowy trend widać wyraźnie z dziedzinie zabezpieczenia posadzek betonowych żywicami. Jeszcze do niedawna żywice epoksydowe i poliuretanowe stosowane były tylko w przestrzeniach przemysłowych. Dzisiaj coraz częściej trafiają do domów mieszkalnych , a nawet na posadzki w salonach. Uczestnicy szkoleń mają okazje poznać zastosowanie produktów do zabezpieczania powierzchni jak np. polimerowych uszczelnień nie tylko na posadzki, gdyż mają one wiele innych zastosowań jak np. na elementy dekoracyjne z betonu, drewna ale i styropianu.

  polimerowe zabezpieczenia powierzchni

   

   

   

   

   

  Zmiany w dziedzinie dekoracji wnętrz są wywołane przez rozwój w dziedzinie stosowanych materiałów. To co podoba się klientom cieszy się także zainteresowaniem uczestników szkoleń w zakresie dekoracji posadzek betonowych.

  Tym nowym trendem są posadzki określane jako 3D z powodu końcowego trójwymiarowego efektu na powierzchni betonu. Na szkoleniach przekazujemy informację o tym jakie są rodzaje posadzek 3d oraz o technikach ich wykonania .

  prezentacja posadzek 3D

   

   

   

   

   

  PPUH Arel sc Halina Hader , Jerzy Hader
  Dystrybutor Produktów EPMAR-KEMIKO w Polsce
  ul. Krzyżanowskiego 4b
  35-329 Rzeszów                           www.arel.pl,  www.posadzki.us
  NIP 813-10-28-983                 firma@arel.pl ,biuro@posadzki.us

  tel. 17 865 44 93 fax 17 850 50 11

   

   

   

   

 • AREL 1 4

  Aktualne trendy w dekoracji powierzchni betonu.

  image001

  Poniżej przytaczamy treść artykułu, jaki zostanie opublikowany w najnowszym dodatku „Posadzki” miesięcznika  „Architektura & Biznes”.

  Read More
Page 1 of 1212345»10...Last »